Ons verhaal

Teambuilding Academy is een unieke samenwerking tussen Thijs Merks en Jeff Dadema. Beide heren kennen elkaar al vele jaren. Zij doorliepen samen de Hoge Hotelschool in Maastricht waar zij in 1992 afstudeerden, werken vele jaren samen bij  de internationale hotelgroep Accor, waarvan 3 jaar in de Nederlandse directie.  

Thijs en Jeff delen elkaars visie over het bouwen van succesvolle teams en de grote waarde ervan.  Het verbaast hen dat de meeste mensen aan outdoor activiteiten denken wanneer ze het over teambuilding hebben. Terwijl voor hen teambuilding iets veel groters is dan een leuke activiteit waarbij actief moet worden samengewerkt. Zo kwam het dat zij besloten teambuilding nieuw elan te geven en Teambuilding Academy op te richten. Zij nemen je graag mee op een inspirerende reis.

Jeff Dadema

 Jeff Dadema:
“Als eigenaar van de Letsgoactive training groep houd ik mij dagelijks bezig met het ontwikkelen van mensen en teams. Al vele jaren begeleid ik daarbij ook teambuildingsessies. Het enorme resultaat van die sessies maakt dat ik van mening ben dat ieder team regelmatig aan zichzelf zou moeten werken.  
We noemen een groep mensen al snel een team omdat ze samen het management voeren, of hetzelfde werk doen. Als je goed kijkt zie je  dan in veel gevallen dat er nauwelijks echt wordt samengewerkt. Het vertrouwen is niet groot genoeg of het ontbreekt aan concrete doelen. En ook als die doelen er wel zijn kennen de meeste teamleden ze niet goed en weten ze niet waar ze op dat moment staan ten opzicht van de  eindstreep.  
De meest succesvolle organisaties zijn die waarin echt wordt samengewerkt en waar teamprestaties boven de persoonlijke prestaties gaan. Organisaties waar duidelijke doelen zijn geformuleerd en waar de teamleden elkaar vertrouwen en wederzijdse verantwoordelijkheid aanvaarden. Het is voor mij een voorrecht mensen en teams verder te mogen helpen en stappen te laten zetten in de richting van een topprestatieteam.”

Thijs Merks
Thijs Merks

Thijs Merks:
“Als directeur van Bureau Even! hou ik mij onder meer bezig met het (her)ontwikkelen van concepten. Het is mijn overtuiging dat, hoe mooi de  hardware ook is, de menselijke factor er voor zorgt dat een bedrijf ook echt een ziel krijgt.  
Binnen een organisatie zijn veel dingen vaak vanzelfsprekend, of  wordt er niet de tijd genomen om dingen echt te bespreken. Pas als iedereen echt begrijpt en doorleeft wat de organisatie doelen zijn, kun je gaan realiseren dat bij iedere interactie, zowel intern als met de omgeving, die keuze wordt gemaakt die in lijn liggen met de organisatiedoelen.
Dit proces begint aan de top van de organisatie. Het is belangrijk  om je te realiseren dat de rest van de organisatie dit echt als hét voorbeeld ziet. Om tot een constante top prestatie te komen is consistent voorbeeldgedrag  een must! Dit kan alleen worden gerealiseerd als het topteam een echt TOPteam wordt en bereid is om te investeren in zichzelf en elkaar. In dit proces help ik de teamleden graag om het beste uit zichzelf en de organisatie te  halen.”

 © 2015 Teambuilding Academy